25 Μαρτίου 1821, ένας ξεσηκωμός με ιδιαίτερο συμβολισμό που κατέδειξε το μεγαλείο του Ελληνισμού. Οι έλληνες πιστοί στα ιδανικά τους, στη γλώσσα, στη θρησκεία και στην Εθνική τους συνείδηση, διεκδίκησαν με κάθε κόστος την ελευθερία τους. Η διαχρονικότητα του μηνύματος πρέπει να είναι φάρος , η ιστορική μνήμη πρέπει να μας καθοδηγεί και να μας κρατά ενωμένους.

March 25th 1821, a Revolution with an exceptional symbolism that demonstrated the magnitude of Hellenism. The Greeks being loyal to their ideals, values, language and religion claimed their Independence regardless the cost. The timeliness of the message must be a beacon; historical memory must guide us and keep us united.

Comments are closed.