Εβδομάδα των Παθών και οι απανταχού χριστιανοί όλη την Αγία Βδομάδα «διανύουν» μεγάλο δρόμο.

Aς «συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν» μέσα από τις τις Ιερές Ακολουθίες για να βιώσουμε τα λυτρωτικά Πάθη του Κυρίου κατά τη διάρκεια της Μεγάλης αυτής Εβδομάδας.

Τα Πάθη του Ιησού Χριστού ακολουθεί η ένδοξη Ανάσταση η οποία είναι η ευλογημένη ελπίδα για κάθε πιστό και το κέντρο της πίστης μας.

«Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος; Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;»

Ας είναι και φέτος το μήνυμα της Ανάστασης η σωτήρια δύναμη και η ελπίδα για να περάσουμε τις δύσκολες μέρες.

Καλή Ανάσταση σε όλους.

Η.Σ

Comments are closed.